dəyişiklik

dəyişiklik
is. Başqa şəklə (hala) düşmə, başqalaşma, başqalıq; təbəddülat. Xəstənin vəziyyətində dəyişiklik görünür. Cəbhədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Temperatur dəyişikliyi. – Mühitimdə gördüyüm şeylərin adlarını, onlarda əmələ gələn dəyişiklikləri yenə də <Tağı əmidən> öyrəndim. S. S. A.. Müdirin üzündə heç bir dəyişiklik yox idi. Ə. Vəl.. <Elçin:> Kim düşünə bilər ki, bizim proyektdə bu qədər dəyişiklik ola bilər? Z. Xəlil. // Yenilik, yeni hal, yeni vəziyyət; dönüş. İşdə dəyişiklik yaratmaq. – <Günəşin> yaradan əlləri kiçik, alçaq otaqların quruluşunda . . böyük bir dəyişiklik əmələ gətirmişdi. A. Ş.. Xədicənin halında bir dəyişiklik vardı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • çevriliş — is. 1. Bir şeyin inkişafında kəskin dönüş, köklü dəyişiklik. Elmdə çevriliş. 2. Mövcud ictimai siyasi sistemdə əsaslı dəyişiklik. Dövlət çevrilişi. Siyasi çevriliş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilab — is. <ər.> 1. Zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin hakim sinfin əlindən başqa sinfin əlinə keçməsi. 1905 ci il inqilabı. Burjua inqilabları. İnqilab illəri. – Rusiya inqilabının bərəkətindən törəyən azadlıqların biri də vicdan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yenilik — is. 1. İstifadədə olmamış, hələ işlənməmiş şeyin hal və keyfiyyəti; təzəlik. Paltarın yeniliyi. Maşınların yeniliyi. // Yeni şeyin hal və keyfiyyəti. Fikrin yeniliyi. Mövzunun yeniliyi. 2. Yeni xəbər və əhvalat; dəyişiklik. Elə bir yenilik yoxdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İyirmi Altı Bakı Komissarı — Coordinates: 39°18′43″N 49°12′34″E / 39.31194°N 49.20944°E / 39.31194; 49.20944 …   Wikipedia

  • Гусейнов, Вургун — Вургун Гусейнов Общая информация Родился 5 апреля 198 …   Википедия

  • Гусейнов, Вургун Тофиг оглы — Вургун Гусейнов Общая информация …   Википедия

  • böhran — ə. 1) xəstəliyin ən ağır, təhlükəli dövrü; 2) kəskin dəyişiklik, sərt dönüş; 3) qıtlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inqilab — ə. 1) bir haldan başqa hala keçmə; 2) çevriliş, dəyişiklik; 3) zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin bir iqtidardan başqa iqtidara zorakı yolla keçməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istibdal — ə. dəyişdirmə, dəyişiklik, təbəddülat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səvarif — ə. «sarifə» c. t. dəyişiklik, dəyişmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”